GMINNA  BIBLIOTEKA  PUBLICZNA
W  PILCHOWICACH

44-145 Pilchowice  ul. Szkolna  1
Tel.: (32) 235-62-86 

Dnia 18 maja 2019 roku w Domu Kultury w Wilczy odbył się Turniej FIFA19 dla dzieci i młodzieży do lat osiemnastu. Każdy z zawodników reprezentował wysoki poziom. Uczestnicy zmagali się w standardowych rozgrywkach o pierwsze, drugie i trzecie miejsce, oraz w dodatkowej jako król strzelców.
Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:
I miejsce Wojtek Wieczorek,
II miejsce - Robert Latoska,
III miejsce - Olaf Rzeszutek,
IV miejsce Wojciech Skwara.
Królem strzelców został Wojtek Wieczorek.
Dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne edycje.

"Turniej FIFA19" (kliknij i zobacz)


Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszeniowy dla dzieci i młodzieży

Formularz zgłoszeniowy dla dorosłych
Życzenia Bożonarodzeniowe

INFORMACJE ARCHIWALNE >>>Misja Biblioteki Publicznej w Pilchowicach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej, która służy upowszechnianiu wiedzy i kultury w społeczeństwie.

       Zadaniem Biblioteki Publicznej w Pilchowicach jest rozpoznawanie, rozwijanie
i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności lokalnej, upowszechnianie kultury i czytelnictwa a także świadczenie usług informacyjnych 

dla mieszkańców gminy Pilchowice. Ważnym zadaniem tej misji jest także edukacja 

i przygotowanie młodszych dzieci do wczesnych kontaktów z książką i biblioteką. 

        Misją Biblioteki jest również pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów i studentów, a także ochrona i zachowanie zbiorów dla pożytku przyszłych pokoleń.Biblioteka Publiczna w Pilchowicach realizuje tę misję 

poprzez następujące działania:


- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zakupów nowości książkowych,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie 

  na zewnątrz, ze szczególnych uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży 

  oraz osób niepełnosprawnych,

- udostępnianie bieżących informacji dotyczących kraju i spraw lokalnych,
- dostosowywanie świadczonych usług do   zmieniających się potrzeb

  użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych,
- popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym
  (spotkanie autorskie, konkursy literackie i plastyczne),
- współdziałanie z placówkami oświatowo - wychowawczymi,
- popularyzacja czytelnictwa poprzez organizowanie czasu wolnego 

  dzieci i młodzieży,
- gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o gminie i regionie,
- dbałość o rozwój kadry Biblioteki na wszystkich poziomach 

  i podnoszenie kwalifikacji.

Biblioteka Publiczna w Pilchowicach poza udostępnianiem swoich zbiorów chce być także miejscem przyjaznym dla społeczności lokalnej.
Personel biblioteki nie ogranicza się w swojej pracy do niezbędnego minimum,
służy pomocą każdemu czytelnikowi, którego traktuje indywidualnie, i stara się aby jego oczekiwania związane z biblioteczną działalnością zostały spełnione.


Dyrektor GBP: Beata Gillner

                        

                                

                         

                     

Godziny otwarcia dla czytelników :

                                    Godziny otwarcia GBP Pilchowice:

                                           Poniedziałek: 09.00-17.00

                                           Wtorek:           09.00-17.00  

                                           Środa:             09.00-17.00

                                           Czwartek:       09.00-15.00

                                           Piątek:            09.00-15.00