GMINNA  BIBLIOTEKA  PUBLICZNA
W  PILCHOWICACH

44-189 Wilcza ul. Karola Miarki 123        
Tel.: (32) 239-71-47    
Tel. 730-463-135