GMINNA  BIBLIOTEKA  PUBLICZNA
W  PILCHOWICACH

44-144 Żernica ul. Szafranka 9        
Tel.: (32) 235-91-20